RODO – Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury

im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, ul. Piłsudskiego 14.

   

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ugporaj.pl.

   

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia, Statutu Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

   

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

   

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

   

 8. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych 
  osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f ) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym 
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Urzędu Ochrony Danych

  Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury
Data utworzenia:2021-03-18
Data publikacji:2021-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1280