Przedmiot działalności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju jest Samorządową Instytucją Kultury i realizuje działania w sferze kulturalnej i artystycznej takie jak:

 • organizacja różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji zespołów i innych;

 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych;

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i społecznych;

 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego;

 • koordynacja działalności na terenie Gminy Poraj w zakresie organizacji imprez kulturalnych;

 • współdziałanie z instytucjami, szkołami, organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności;

 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą – zwłaszcza z gminami partnerskimi;

 • gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznych środowiska lokalnego;

 • działalność merytoryczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy społeczno-kulturowej w środowiskach lokalnych;

 • prowadzenie Galerii Sztuki Współczesnej;

 • prowadzenie Centrum Edukacji Regionalnej (Izba Pamięci Gminy Poraj oraz Izba Regionalna).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury
Data utworzenia:2021-03-18
Data publikacji:2021-03-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1298